Znak a prapor obce

Symboly obce byly schváleny na základě usnesení zastupitelstva obce dne 28. 6. 2006. Návrh znaku má tuto podobu: V zeleném štítě dvě rozevřené zlaté bukvice kosmo nad sebou“. Návrh znaku je konstituován jako tzv. mluvící znamení vyjadřující název obce, přičemž počet figur koresponduje s počtem místních částí obce.

Symboliku obce Bukvice schválil podvýbor pro heraldiku a vexilologii Sněmovny Parlamentu ČR na svém zasedání 13. 12. 2006.

Dekret o udělení obecního symbolu obci Bukvici převzala starostka Eliška Formanová z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka dne 5. dubna 2007 v Poslanecké sněmovně v Praze.

Prapor a znak obce Bukvice byl vysvěcen  9. června 2007 u příležitosti 680 let od první písemné zmínky o obci Bukvice v kapli sv. Jana Nepomuckého za účasti generálního vikáře Královéhradecké diecéze Mons. Josefa  Sochy.

znak

znak obce

 

prapor

prapor obce

logo OZ

Mariánská zahrada

http://www.marianskazahrada.cz/

http://www.czechpoint.cz/web/index.php