Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > soutěže > Soutěž „Vesnice roku 2007“

Soutěž „Vesnice roku 2007“

Obecní zastupitelstvo rozhodlo přihlásit se do soutěže Vesnice roku 2007.

Prvním předpokladem bylo vypracování Charakteristiky obce Bukvice a splnění dalších podmínek pro přihlášení do soutěže.

Nedělali jsme si naději na úspěch, i když v skrytu duše někteří z nás doufali v nějaké malé ocenění, neboť se v našich obcích za tak krátkou dobu mnoho udělalo. Jak investičních akcí, tak i kulturních. Z investičních můžeme jmenovat vybudování inženýrských sítí s veřejným osvětlením, rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, opravy vodních nádrží, výsadba zeleně, oprava komunikace a další. Z nejdůležitějších  kulturních akcí můžeme jmenovat např. slavnostní ukládání písemností, vysvěcení kaple po celkové opravě, vánoční koncert, Bukvická pouť, 755 let Křeliny od první písemné zmínky, Bukvická pouť spojená s procesím k Holému vrchu s odhalením kamenné stély v Mariánské zahradě, 680 let od první písemné zmínky o obci Bukvici atd.

V polovině června nás navštívila desetičlenná komise. Komise hodnotila celkový rozvoj v obci, kulturní život, zapojení občanů do života v obci. Ke konci června předseda hodnotitelské komise Antonín Novotný oznámil starostce, že obec získala „Cenu hejtmana za rozvoj obce“. Vyhlášení proběhlo  v  srpnu v Havlovicích na Trutnovsku, kde  Eliška Formanová převzala od hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka skleněný pohár a diplom.