Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

HISTORIE OBCE

Jméno Bukvice je odvozeno od místa, kde rostlo hodně buků a z nich padaly plody – bukvice. Křelina získala své jméno po lidech, kteří obývali Chřelův dvůr.

První písemnou zmínku o Bukvici lze nalézt v královském listě Jana Lucemburského z 12. 3. 1327, jímž zastavil panu Benešovi z Vartenberka hrad Veliš. S tímto šlechtickým sídlem a historií zdejšího kraje je spjata i minulost obce. Byla v majetku Strahovského kláštera, krále Jana Lucemburského, rodu Vartenberků, Jiřího z Poděbrad, Trčků z Lípy, Albrechta z Valdštejna, v letech 1635–1848 patřila rodu Schliků.

historická mapa

V roce 1854 byla k obci Bukvice úředně přidělena vedlejší vesnice Křelina. První písemná zmínka o ní je z 25. 2. 1250, kdy král Václav I. daroval část vesničky Chrelin oseckému klášteru jako odškodné za útrapy, které mu způsobil jeho syn Přemysl Otakar II. Od roku 1533 je Křelina příslušná k hradu Veliš. Pokud území Křeliny nepatřilo církvi či králi, vlastnily je okolní panské rody.V letech 1919–1944 byly obě vesnice samostatné, od r. 1945 jsou opět spojeny. Nejdřív měly místní národní výbor v Bukvici, v letech 1964–1990 byly součástí střediskové obce Veliš, v r. 1990 dostaly obě společnou příležitost navázat na historické kořeny a nalézt svou novou tvář.

Znak a prapor obce

Symboly obce byly schváleny na základě usnesení zastupitelstva obce dne 28. 6. 2006. Návrh znaku má tuto podobu: V zeleném štítě dvě rozevřené zlaté bukvice kosmo nad sebou“. Návrh znaku je konstituován jako tzv. mluvící znamení vyjadřující název obce, přičemž počet figur koresponduje s počtem místních částí obce.

Symboliku obce Bukvice schválil podvýbor pro heraldiku a vexilologii Sněmovny Parlamentu ČR na svém zasedání 13. 12. 2006.

Dekret o udělení obecního symbolu obci Bukvici převzala starostka Eliška Formanová z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka dne 5. dubna 2007 v Poslanecké sněmovně v Praze.

Prapor a znak obce Bukvice byl vysvěcen 9. června 2007 u příležitosti 680 let od první písemné zmínky o obci Bukvice v kapli sv. Jana Nepomuckého za účasti generálního vikáře Královéhradecké diecéze Mons. Josefa Sochy.

znak

znak obce

 

prapor

prapor obce