fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Bukvice č.1/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství

20.5.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 1.1.2012
OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukvice.pd 1.1.2017
OZV č.2/2016 o poplatku za komunální odpad.pdf 1.1.2017

OZV č.3/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bukvice - Křelina.pdf

 

1.12.2016

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva