Obec Bukvice

Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Terénní exkurze s Pavlem Kracíkem - Starohradským lesem a Čertovou orbou
14
15 16 17 18 19 20
Pozvánka na oslavu 20. výročí založení svazku obcí Mariánská zahrada dne 20.7.2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Projekty

Polní cesta HC 8a k.ú. Bukvice

V roce 2020 obec Bukvice požádala prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska Státní zemědělský intervenční fond o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - fiche č.4 „Polní cesty včetně souvisejících objektů“. 

Realizací projektu v roce 2021 byl zpevněn povrch polní cesty HC8a o délce 817 m, šířka vozovky 4 m +2 x 0,5 m nezpevněné krajnice. Došlo ke zlepšení průjezdnosti zemědělskou technikou. Byl povolen sjezd navazující na komunikaci II/501 (Jičín -Libáň). Stavbou cesty je umožněn přístup k hospodářsky využívaným pozemkům v k.ú. Bukvice a částečně k.ú. Veliš. Polní cesta HC8a  navazuje na cestu , která je ve vlastnictví obce Veliš.  Kromě zemědělských společností a SHR, rybářů, myslivců cesta slouží i pro provoz pěších a cyklistů.

IMG_7168.JPG

IMG_7194[3].JPG

IMG_7666[1].JPG

IMG_7670.JPG

IMG_7701.JPG

IMG_7814.JPG

IMG_9329.JPG

IMG_9364.JPG

Polní cesty HC 10 - dílčí část č. 1 a VC1 v k.ú. Bukvice

V roce 2019 obec Bukvice požádala prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska Státní zemědělský intervenční fond o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - fiche č.4 „Polní cesty včetně souvisejících objektů“. 

Realizací projektu v roce 2020 došlo ke zpevnění povrchu dvou polních cest v k.ú. Bukvice. Jedná se polní cestu HC 10 – dílčí část 1 o délce 170 m  za Bukvicí směrem od obce Veliš a o polní cestu VC1 za obcí Křelinou o délce 419 m. Zpevněním obou cest došlo  ke zlepšení průjezdnosti zemědělské a lesnické techniky. Na Křelině v klidném místě slouží cesta i na procházky či cyklistům. Cesty navazují na nezpevněné lesní cesty. Stavbou došlo k umožnění přístupu k hospodářsky využívaným pozemkům v k.ú. Bukvici.

Publicita A3 na šířku - Bukvice - Polní cesta - web.pdf

IMG_9313.jpg

IMG_9318.jpg

IMG_9319.jpg

IMG_7246.jpg

IMG_7248.jpg

IMG_7252.jpg

IMG_9126.jpg

IMG_9127.jpg

IMG_9137.jpg

IMG_7228.jpg

IMG_7232.jpg

IMG_7234.jpg

IMG_7242.jpg

Dokumentace k územnímu řízení

Vodovod Bukvice

C4.1-1420.pdf

C4.2-610.pdf

C4.3-1085.pdf

Vodovod Křelina

C4-1235.pdf

ZREALIZOVANÉ  PROJEKTY

V letech 2018-2021

PROJEKT: Projektová dokumentace „Vodovod Bukvice“

Dne 20.června 2018 obec Bukvice uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje  s Královéhradeckým krajem,  na zpracování projektové dokumentace s názvem „Vodovod Bukvice“  ve výši 300 000 Kč z předpokládaných nákladů na realizaci projektu 538 450 Kč.

Skutečné výdaje projektu byly vyšší o 36 300 Kč. Za zpracování projektové dokumentace obec uhradila částku ve výši 574 750 Kč s DPH.

Realizace stavby umožní získat všem obyvatelům obce Bukvice přístup ke kvalitnímu a stabilnímu zdroji pitné vody, čímž také dojde k vytvoření lepších podmínek pro život v obci  a pro další rozvoj obce Bukvice.

 

 logo

 

PROJEKT: Projektová dokumentace „Vodovod Křelina

Dne 20. června 2018 obec Bukvice uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje  s Královéhradeckým krajem  na zpracování projektové dokumentace s názvem „Vodovod Křelina“  ve výši 242 000 Kč z předpokládaných nákladů na realizaci projektu 302 500 Kč.

Skutečné výdaje projektu byly vyšší o 24 200 Kč. Za zpracování projektové dokumentace obec uhradila částku ve výši 326 700 Kč s DPH.

Realizace stavby umožní získat všem obyvatelům obce Křeliny přístup ke kvalitnímu a stabilnímu zdroji pitné vody, čímž také dojde k vytvoření lepších podmínek pro život v obci a  další rozvoj obce Křeliny.

 

logo

 

V letech 2011-2015

Projekt: "Pořízení, aktualizace územního plánu obce Bukvice" byl spolufinancován za podpory Královéhradeckého kraje a obce Bukvice

 

logo

 

Rok 2014

Projekt „Vybavení budovy pro veřejnou správu v Bukvici“

V měsíci lednu 2013 obec Bukvice požádala prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska Státní zemědělský intervenční fond o dotaci z Programu rozvoje venkova do opatření „Občanské vybavení a služby“. Cílem opatření je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Realizací projektu dojde k vybavení nemovitosti č. p. 28 v přízemí. V budově se bude nacházet archiv obce, kancelář účetní, kancelář starosty a místostarosty s kuchyňkou a šatnou, zasedací místnost s jednacím koutkem a na chodbě malé informační centrum pro turisty v letních měsících. Předmětem projektu byla výroba nábytku. Na konci listopadu byla dokončena montáž nábytku. Projekt byl rozšířen o nákup dřezů, elektrospotřebičů a výpočetní techniky.

Výsledkem projektu je zprovoznění budovy po celkové rekonstrukci, vytvoření funkčního zázemí pro činnost veřejné správy. Projekt přispěje k zlepšení kulturního a společenského života v obci a služeb v rámci cestovního ruchu (vytvoření místa pro propagační materiály z regionu, veřejně přístupný internet). 

Dne 20. srpna 2013 starostka obce Eliška Formanová podepsala v Hradci Králové na Státním zemědělském intervenčním fondu „Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“. Realizace díla byla dokončena 28.11.2014. V prosinci bude následovat podání vyúčtování na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové. Celková částka projektu činí 602 601 Kč. Po celkovém vyúčtování a kontrole obec Bukvice získá dotaci ve výši 448 200 Kč.

Prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska obec Bukvice získá funkční budovu pro různé druhy aktivit všech věkových skupin.

logo SZIF

Rok 2012 - 2014

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p. 28 v Bukvici - V. Dílčí část.

 logo

Rok 2011

Úprava komunikace u kaple.

logo SZIF

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p. 28 v Bukvici - IV. Dílčí část.

Rok 2010

Úprava prostranství u budovy OÚ čp.27 v Bukvici.

logo SZIF

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p.28 v Bukvici - III. Dílčí část.

logo

Rok 2009

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p.28 v Bukvici -  I. a II. dílčí část.

logo

Zřízení Czechpointu.

Rok 2008

Nákup PPS 12 ( hasičská technika.

Vybudování zálivu pro autobus a zpevnění podél vodní nádrže v Bukvice.

Rok 2006 - 2007

Rekonstrukce požární ( vodní) nádrže ve Křelině.

Bezbariérový vstup do budovy OÚ.

Rok 2005

Oprava krytu vozovky Bukvice – Křelina.

Výsadba zeleně v Bukvici.

Výstavba autobusové zastávky v Bukvici.

Vystavění zvoničky ve Křelině.

Zakoupení Škaloudova statku č.p.28. 

Rok 2004

Havarijní stav budovy obecního úřadu čp.27.

Oprava vodní ( požární) nádrže v Bukvici.

V letech 2003 - 2004

Kabelizace nízkého napětí (v Bukvici a ve Křelině).

Rekonstrukce veřejného osvětlení ( Bukvice a Křelina).

V letech 2001 - 2004

Celková oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Bukvici.

Rok 2000

Kabelizace telefonní sítě s připojením na digitální ústřednu.