fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Dokumentace k územnímu řízení

Vodovod Bukvice

C4.1-1420.pdf

C4.2-610.pdf

C4.3-1085.pdf

 

Vodovod Křelina

C4-1235.pdf

 

ZREALIZOVANÉ  PROJEKTY

 

V letech 2011-2015

Projekt: "Pořízení, aktualizace územního plánu obce Bukvice" byl spolufinancován za podpory Královéhradeckého kraje a obce Bukvice

 

 

Rok 2014

Projekt „Vybavení budovy pro veřejnou správu v Bukvici

 

V měsíci lednu 2013 obec Bukvice požádala prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska Státní zemědělský intervenční fond o dotaci z Programu rozvoje venkova do opatření „Občanské vybavení a služby“. Cílem opatření je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Realizací projektu dojde k vybavení nemovitosti č. p. 28 v přízemí. V budově se bude nacházet archiv obce, kancelář účetní, kancelář starosty a místostarosty s kuchyňkou a šatnou, zasedací místnost s jednacím koutkem a na chodbě malé informační centrum pro turisty v letních měsících. Předmětem projektu byla výroba nábytku. Na konci listopadu byla dokončena montáž nábytku. Projekt byl rozšířen o nákup dřezů, elektrospotřebičů a výpočetní techniky.

 

Výsledkem projektu je zprovoznění budovy po celkové rekonstrukci, vytvoření funkčního zázemí pro činnost veřejné správy. Projekt přispěje k zlepšení kulturního a společenského života v obci a služeb v rámci cestovního ruchu (vytvoření místa pro propagační materiály z regionu, veřejně přístupný internet). 

 

Dne 20. srpna 2013 starostka obce Eliška Formanová podepsala v Hradci Králové na Státním zemědělském intervenčním fondu „Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“. Realizace díla byla dokončena 28.11.2014. V prosinci bude následovat podání vyúčtování na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové. Celková částka projektu činí 602 601 Kč. Po celkovém vyúčtování a kontrole obec Bukvice získá dotaci ve výši 448 200 Kč.

Prostřednictvím Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska obec Bukvice získá funkční budovu pro různé druhy aktivit všech věkových skupin.

 

logo SZIF

 

Rok 2012 - 2014

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p. 28 v Bukvici - V. Dílčí část.

 

 

Rok 2011

Úprava komunikace u kaple.

logo SZIF

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p. 28 v Bukvici - IV. Dílčí část.

 

Rok 2010

Úprava prostranství u budovy OÚ čp.27 v Bukvici.

logo SZIF

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p.28 v Bukvici - III. Dílčí část.

 

Rok 2009

Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p.28 v Bukvici -  I. a II. dílčí část.

Zřízení Czechpointu.

 

Rok 2008

Nákup PPS 12 ( hasičská technika.

Vybudování zálivu pro autobus a zpevnění podél vodní nádrže v Bukvice.

 

Rok 2006 - 2007

Rekonstrukce požární ( vodní) nádrže ve Křelině.

Bezbariérový vstup do budovy OÚ.

 

Rok 2005

Oprava krytu vozovky Bukvice – Křelina.

Výsadba zeleně v Bukvici.

Výstavba autobusové zastávky v Bukvici.

Vystavění zvoničky ve Křelině.

Zakoupení Škaloudova statku č.p.28.

 

Rok 2004

Havarijní stav budovy obecního úřadu čp.27.

Oprava vodní ( požární) nádrže v Bukvici.

 

V letech 2003-2004

Kabelizace nízkého napětí (v Bukvici a ve Křelině).

Rekonstrukce veřejného osvětlení ( Bukvice a Křelina).

 

V letech 2001-2004

Celková oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Bukvici.

 

Rok 2000

Kabelizace telefonní sítě s připojením na digitální ústřednu.